Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

Hizmet Sürenizi Hesaplayın

İSG- Katip Onayı Yapın

Hemen Teklif Alın !

OBAŞAK OSGB - OBAŞAK İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

OSGB NEDİR ? (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi )

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İş yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.

OSGB ;İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzman kuruluşlardır.

Tehlike sınıflarına göre ve çalışan sayısına göre işverenler iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini kendi bünyesindeki iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile istihdam edebileceği gibi , 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa göre Yetkili OSGB firmalarından da temin ederek bu yükümlülüğü yerine getirebilmektedir.

OSGB ‘ler (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ) Hakkında Yasal Düzenlemeler

OSGB’ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde tanımlanmıştır.

20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, OSGB’leri yeniden tanımlamıştır.

Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB” tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Başak Osgb belirli bir özen, disiplin ve denetim çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

DUYURULAR

  • Mobil Laboratuvar

    Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının yapılması işe başlama tarihinden itibaren ve periyodik aralıklarla tekrarlan Devamı...
  • İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

    İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan Devamı...
  • OSGB’den (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Hizmet Almanın Avantajları

    Başak OSGB tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli olarak koordinatörümü Devamı...

Referanslarımız