İş Yeri Ortam Ölçümleri

İş yeri Ortam Ölçümleri

– İş yeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi,

– İş yeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

– İş yeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

– İş yeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)

– İş yeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü

– Gürültü Haritası

– İş yeri Organik Buhar Ölçümü

– İş yeri Aspirasyon Debi Ölçümü

– İş yeri Gaz Buhar Ölçümü

– İş yeri Titreşim Ölçümü

İş yerinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.

Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır.

Referanslarımız